Svar på Anna Svalander

Anna Svalander (FP) kommer med en inlaga i dagens BT, där bl.a undertecknad nämns. Hennes artikel återfinns här.

Nedan är mitt svar.

Demokrati förutsätter debatt

Så länge jag varit politiskt intresserad, och följt fullmäktiges debatter, först på avstånd via radio och sedermera genom mitt eget deltagande, har Anna Svalander (FP) haft synpunkter på fullmäktigedebatternas form. De har varit för långa, inläggen har varit för långa, det är dumt/jobbigt med maratondebatter, talartid bör införas. Och nu senast var det av ondo att beslut om kraftvärmeverket skulle tas mitt i natten (Hört under KF), och när det stod klart att det beslutet hänskjuts nästa sammanträde var även det fel.

 

Personligen anser jag att som kommunens högsta beslutande folkvalda församling har vi en plikt och ett ansvar att diskutera de frågor som är aktuella, och som faller inom ramen för ämnet. Och jag bedömer att den privatiserade omsorgen faller inom ramen för ämnet äldreomsorg, för som även du vet har vi privat omsorg finansierat av skattemedel i Borås. Ibland kan det vara välgörande att diskutera saker innan ett skarpt förslag ligger på bordet, allt detta är en del av det demokratiska samtalet som uppenbarligen går folkpartiet på nerverna.

 

Vad det gäller friskolor och privatvård beskrev jag, med önsvärd tydlighet att det är riskkapitalisterna som jag önskar utjagade, jag nämnde även att ingen skugga ska falla över personalen. Detta torde du hört, men kanske försvårade irritationen över fullmäktiges debattformer själva informationsupptaget. Under fullmäktiges gång återkom jag ett antal gånger till systemet med privata utförare, inte de enskilda utförarna, inte barnen, inte föräldrarna, utan systemet som låter enorma skol- och/eller omsorgskoncerner profitera på saker som rimligen inte borde få profiteras på, och dessutom i stor utsträckning genom olika grepp skatteplanera bort ansvaret att betala skatt i det land de profiterar på.

 

När jag ställde högst rimliga frågor om just det systemet blev det uppenbarligen för jobbigt för såväl moderater som sverigedemokrater, och nu tydligen också folkpartister. Som vänsterpartist är man ju relativt van vid att man i det demokratiska samtalet ofta bemöts med ovett, så även denna gången. Jag upplystes om att berlinmuren har fallit av Alfio Franco, (M), jag kallades för barnomsorgens Che Guevara av Krister Maconi, (SD) och en rad andra invektiv, allt detta för att jag har mage att ifrågasätta att riskkapitalister ska kunna göra förtjänst på våra äldre, våra barn och våra elever. Värt att notera i sammanhanget är att jag dessutom beskrev att jag faktiskt kan tänka mig friskolor, under förutsättning att de inte får ta ut vinst, att meddelarfriheten gäller, att vi får säga nej när de ekonomiskt sett har menlig inverkan på den kommunala skolan och att de har en pedagogik som vilar på vetenskaplig grund. Givet att de kraven uppfylls är de mindre skadliga

 

Jag har alltid uppfattat Folkpartiet som ett parti med idédrivna och bildade företrädare, en slags vänsterpartiets motsvarighet på högersidan, därför blir jag också ganska besviken när inte är är intresserade av att på ett seriöst sätt delta i det demokratiska samtalet, bryta idéer, och bemöta i sak. Men det ändrar inte mitt principiella ställningstagande; Jag sitter inte i kommunfullmäktige för att gå hem. Jag sitter inte där för att titta på när klubbslagen viner. Jag är vald för att företräda vänsterns idéer, så som de presenteras i våra handlingsprogram och i vårt partiprogram och det tänker jag göra så länge jag göra så länge jag har det förtroendet från väljarna.

 

Fredrich Legnemark (V)

Kommunfullmäktigeledamot.

 

 

Gärna integrationsdebatt, men först en rejäl bulle

Som jag nämnde tidigare missade Sverigedemokraterna hela integrationsdebatten, eller det lilla som var, tydligen fikade de. Å ena sidan kan man ju tycka att det är väl lätt hänt om man är ny i KF, man gör ett par tabbar, vem gör inte det?

Men å andra sidan är det på eget ansvar man går ifrån pågående session, det man inte debatterar mot eller för får man inte sagt något om. Jag gissar att; SD hade ett par relativt färdigskrivna inlägg som de hade tänkt pressa in någonstans i debatten, de var i egentlig mening inte intresserade av att diskutera eller lyssna in, utan man var beredd på monolog. När det sedan gick lite fortare än väntat var man inte beredd utan sumpade chansen.

Sedan försöker man i och för sig vidga en eller annan debatt till att den horribelt monstruösa mångkulturella jävelexperiment-apparaturen (Det är väl nästan på den nivån i de bombastiska beskrivningarna), men rent generellt infinner sig den sjunkande känslan av att man klantat sig, stort. Då kommer konspirationsteorierna;

Jag tycker det är uppseendeväckande att varken de rödgröna eller alliansen tog upp ämnet mer. Det tyder på att de inte ville diskutera.

Och vad är nyheten i detta? Saken är ju den att de borgerliga knappast vill tala om klassamhället (Det lär väl inte SD heller vilja för den sakens skull), jag vill ju knappast diskutera borgerlig valfrihet, folkpartiet lär väl knappast vilja diskutera att ta bort betygen. Den insikt ni behöver komma till är att varje parti själv ansvarar för att bevaka sina frågor och intressen, ingen annan kommer någonsin göra det åt er. Det ansvaret faller på alla ledamöter i de politiska församlingarna, man går ifrån på eget ansvar. Och missar man något är det också på eget ansvar, och man svarar inför väljarna.

Men å andra sidan, jag lär väl inte vara ledsnare över att slippa snacka integration med några som egentligen inte har något intresse av integration

SvT, SvD, Nyhetsverket, BT, NT, Expressen

Jag hoppas ni följer vårt deltagande i budgetdebatten

Imorgon ska budgeten för Borås stad debatteras, det är i vanlig ordning avsatt två dagar. Personligen hoppas jag det blir en debatt där vi kan lyfta nivån från ören till att handla mer om ideologi och visioner. Men i vanlig ordning kan man inte vara säker på var det landar, och var det kommer hetta till. En kvalificerad gissning är att friskolorna ånyo kommer vara ett hett ämne. Oavsett, så kommer jag kasta mig in i diskussionerna med liv och lust, budgetdebatten är så nära julafton man kan komma för politiskt diskussionslystna.

I övrigt noterar jag att Socialdemokraterna, eller rättare sagt Morgan Johansson, svänger beträffande FRA, och vill göra upp med moderaterna om att tillåta SÄPO att få information från FRA. Först och främst tycker jag att man sänder en egendomlig signal om man omedelbart kastar saker överbord på det viset, hur genuint var engagemanget för den personliga integriteten tidigare? Det följer ett mönster där S glider åt höger och jämkar sig med alliansen i hopp om att det ska ge trovärdighet. Sen anser jag att om målsättningen med terrorism är att med våld och oro som verktyg uppnå politiska mål, då ska man väl knappast ge dem den delvinsten att man gör samhället mer repressivt? Själv tror jag vi ”vinner” om vi helt enkelt fortsätter utveckla vårt demokratiska och öppna samhälle ytterligare i den riktningen.